Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

Huom. Tämä ohjelma on vuodelta 2017. Moni asia on mennyt eteenpäin, joko toivomallani tavatta tai sitten ei.

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

Yleistä

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Päivitän vain aikaisempien vaalien vaaliohjelmiani. Onko mikään muuttunut yhteiskunnassa neljässä vuodessa? Kyllä on! Tällä hetkellä on vallitsee ennen näkemätön ahneus ja omanedun tavoittelu, sietämätön kateus, alistaminen, salailu ja peittely sekä syyllistäminen. Eletään "hurlum hei" meiningillä (minulle, tässä, kaikki ja heti). Tätä johtaa tasavallan hallitus Euroopan rahoittamispolitiikalla, jota tuetaan valtion velkaa lisäämällä. Tamperelaiset päättäjät eivät ole yhtään huonompia, mittakaava on vain toinen.

Sananvapaus on vähentynyt ja suvaitsemattomuus ovat nousseet pintaan. Jos ilmaiset mielipiteesi, joka arvostelee järjestelmää, - poliittista eliittiä tai yleensä päättäjiä tai puuttuu yhteiskunnallisiin ongelmiin - olet rasisti tai ainakin puhut vihapuheita.

 

Vaaliohjelmani 2017- 2021pohjana on ohjelma 2012. Ei tarvitse paljon muuttaa. Jätän näkyviin, mitä on tapahtunut vuoden 2012 jälkeen.   

Vaalilupaukseni äänestäjilleni; näyttää siltä, että nykyisten päättäjien jäljiltä tärkein työ on kaupungin talouden tasapainoon saattaminen. Tiedossa on palvelujen leikkauksia, hintojen ja tariffien nostoja, ts. itkua ja hammasten kiristystä. Ehdotukseni kaupungin talouden kohentamiseksi. Äänestäjä voit vaikuttaa siihen, miten kovasti joudutaan "poraamaan" ja hampaita kiristelemään. Siis tutki, kuuntele ja äänestä mieleistäsi ehdokasta.

Ossi Aho 20121. Pidän tärkeänä tamperelaisten kannalta, että työn ja pitkäaikaisten työpaikkojen saaminen ja niiden pysyvyys varmistetaan Tampereella. kaiken kokoisten yritysten toimintaedellytykset on turvattava ja parannettava. Näin varmistetaan verotulojen saanti, joilla taataan kaupunkilaisille kuuluvat palvelut.

 • Kaupunkilaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ehtona ovat työ, työpaikat ja niistä saatavat verotulot.
 • Tampereen on turvattava riittävät toimintaedellytykset työpaikkoja tarjoaville yrityksille, niin yhden työpaikan kuin satoja ihmisiä työllistäville. Näin voidaan luoda ja ylläpitää työpaikkoja ja varmistaa säännölliset verotulot ja kuntalaisten kuuluvat palvelut.
 • Keskustassa ja sen tuntumasta on saatava kohtuuhintaisia ja sopivan kokoisia toimitiloja ja liikepaikkoja, myös pinta-alaltaan pieniä tiloja.
 • Yrittäjyys on vaihtoehto. Yrittäjyys tuntuu pakkoyrittäjyytenä, jos haluaa että muut huolehtivat omista asioista.
 • Tampereen kaupungin on pidettävä asunto- ja liiketilatonttien vuokrat ja vuokrien korotukset kohtuullisina.

2. Kaupungin taloudenhoidon on oltava pitkäjänteistä.

 • Tamperetta on kehitettävä yhtä vaalikautta pidemmällä aikajänteellä, ottaen huomioon tämän hetken ja tulevaisuuden talousnäkymät niin Suomessa kuin maailmallakin, Tampereella on pysyttävä perusasioissa ilman KERSKAINVESTOINTEJA, joita ovat mm. raitiotie ja kansiareena. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen välttämättömyys
 • Verotuksen ja palvelujen on oltava tasapainossa. Veroprosenttia ei tarvitse korottaa kun toimintoja järkeistetään. Ei tarpeellisia menoja pitää karsia. Ylijäämiä kertyessä, niistä vähintään puolet on rahastoitava tasoittamaan laskukauden aiheuttamaa verojen korotuspainetta. Tätä olen esittänyt jo useita vuosia sitten. Kukaan ei vain ottanut ehdotuksesta "koppia". Voi vain kysyä, mitä ehdotuksia entiset ja nykyiset valtuutetut ovat tehneet talouden hyväksi, koska tiedetään, että taloudessa on nousu- ja laskukausia, ei ihan noudata sinikäyrää mutta kuitenkin. Veronkorotus tulee päättäjille ensimmäisenä mieleen, koska se on kaikkein helpoin tapa, käydään kuntalaisten kukkarolla. Silloin ei tarvitse laittaa itseään "likoon".
 • Kaupungin velkaantuminen pysäytettävä. Onko taloudessa edessä Kreikan tie? Vuonna 2011 kaupungilla oli velkaa veronmaksajaa kohti n. 2140 €. Vuonna 2015 oli velkaa asukasta kohti 1772 €. Veronmaksaa kohden se on n. lähes tuplamäärä. Vuonna 2021 asukaskohtainen velkamäärä on 4295 euroa. Velkaantuminen on puolustettavaa, jos se tapahtuu kaikkia kaupunkilaisia palveleviin investointeihin, mutta velkaantuminen, joka johtuu pelkästään huonosta- ja lyhytnäköisestä talouspolitiikasta, ei ole hyväksyttävää.
 • Kun (jos) sote-uudistus toteutuu, pitää kaupungin suunnitelmia tarkistaa. 2019 esitetty malli kuopattiin!
 • Nuorison syrjäytyminen ja nuorisotyöttömyys on aikapommi. Nuorison pitäminen mukana yhteiskunnassa, on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Nuorille on löydettävä joko koulutuspaikka tai työpaikka. Luottaminen siihen, että eläminen avustuksien ja tukien varassa onnistuu, on harhaa.
 • Tampereen kaupungin on pidettävä asuntotonttien vuokrat ja vuokrien korotukset inhimillisinä. Vuokra-asuntotuotantoa lisättävä.

3. Tavoitteena on oltava hyvä, tasapuolinen ja avoin hallinto.

 • Tulen edelleenkin tarvittaessa puuttumaan hallinnon päätöksiin ja tarvittaessa viemään ne oikeuden tutkittavaksi
 • Kaikkien kaupunkilaisten on oltava yhdenvertaisia palvelujen saannissa, viranomaisasioissa, verotuksessa ja oikeudessa. Kaupungin   avustusten jaossa pelkästään poliittinen jakoperuste on hylättävä.
 • Kaupunkilaisille on taattava mahdollisuus yhteiskunnan tarjoamiin peruspalveluihin henkilöstöryhmästä ja asemasta riippumatta.
 • Tampereen on liityttävä Korruption vastaiseen -liikkeeseen, jota pitää yllä Oikeusministeriö.

4. Kaupungin asukkaana edellytän, että liikennejärjestelyt saadaan toimiviksi. Kaavoituksen on vastattava myös tulevaisuuden haasteisiin.

 • Toimivat liikennejärjestelyt taattava niin henkilöliikenteelle kuin tavaraliikenteellekin. Keinotekoiset liikenteen esteet on poistettava, risteykset ja valo-ohjaukset toimiviksi. Nykyisen katuverkon kunnossapito on tärkeämpää kuin laittaa varoja mahdollisen liikennetunnelin linjauksen tutkimiseen. Pirkkalan lentoaseman 2. terminaalin uusimisen nopeaan käynnistämiseen vaikutettava. On uusittu. Nyt pitää saada lisää kentän käyttäjiä.
 •  

   • Liikenneruuhkat eivät poistuneet tunnelilla, vaan siirtyivät eri paikkoihin.
   • Tunneli sitoo Tampereen investointirahat vuosiksi tai vuosikymmeniksi ja myös koko seutukunnan liikennetarpeisiin varatut rahat useiksi vuosiksi. Ahneutta myös tämäkin - kaverille ei jätetä!
 • Tampereen satamat. Mustanlahden sataman suunnittelussa pitää lähteä käyttäjien, ammatinharjoittajien ja veneilijöiden tarpeista. Tarkastelun kohteeksi on otettava liikennöivät alukset ja niiden sijoitukset, satamiin saapuvat vierasveneet ja heille tarjottavat palvelut sekä niiden saatavuus. Suunnitteilla oleva Mustanlahden sataman yli johtava silta on estettävä. Se pilaa kulttuurimaiseman ja estää täyspainoisen sataman käytön vesiliikenteen palvelijana.
 • Raideliikenteen kehittäminen on aloitettava todenteolla, hyödyntämällä alkuvaiheessa olemassa olevaa rataverkkoa. Aloittaa voi vaikka Nokia - Suinula ja Ylöjärvi - Tampere väleillä. Tarvittaessa on rakennettava pysäkkejä ja lisäraide. Tämä on huomioitava liikennesuunnittelussa ja kaavoituksessa sekä naapurikuntien välisessä yhteistyössä. Liikennejärjestelyissä on otettava huomioon kaikki liikenneväylät, aikataulut sekä juna- ja bussiliikenteen yhteiskäyttö lähialueilla. Tarkoitushan ei ole siirtää kaikkia tamperelaisia aamuin illoin paikasta toiseen. Tässä on haastetta päättäjille ihan riittävästi.
  • On todettava, että kun on riittävästi kulunut aikaa ja ratikan töiden eteneminen nähdään turvatuksi, niin voidaan katseet kääntää lähijunaliikenteen kehittämiseen. AL 28.8.2019 uutisoi junavuorojen lisäämisestä lähijunakehittäminen AL 280819.pdf Tampereelta.
 • Raitiotien aika EI ole vielä. Aika ei ole valmis vajaakäyttöön tulevalle ratikalle. Raitiotien harkinnan aika on vasta sitten, kun Tampereen asukasmäärä ylittää 350 000 - 500 000 henkilöä. Nyt bussitkin kulkevat päiväsaikaan puolityhjinä. Vuoroja on tarvittaessa lisättävä. 
    • KV 16.6.14 päätti äänin 49-18, että ratikan suunnittelua jatketaan. Lopullinen päätös tehdään vuonna 2016. Ratikan rakentamispäätös tehtiin 7.11.2016. Päätös sai lain voiman 2018. Ratikan rakentamistyöt alkoivat 2017.
    • KV päätti 19.10.2020 äänin 56-11ratikan 2. osan rakentamisesta Pyynikintorilta Lielahteen.
    • Ratikkaa ollaa laajentamassa Seuturatikan -nimellä naapurikuntiin.
 • Omalla autolla liikkuvilla on edelleenkin oltava yhtäläinen oikeus liikkua asioilla kaupungin keskustassa. Kimppakyydit on saatava mahdolliseksi.
 • Pyöräilijät on sallittava Hämeenkadulle. Jalkakäytävä on jalankulkijoita varten. Tässä asiassa pitää mennä enemmistön ehdoilla. Koska polkupyörä on kulkuneuvo, pyöräilijöiden pitää saada käyttää Hämeenkadulla bussikaistaa ja olemassa olevia pyöräteitä. Pyörätieverkkoa pitää laajentaa, ei kuitenkaan luontaisille jalankulkuteille. Miksi muuten pitää käyttää Hämeenkatua? Eteläpuolella, Satamakadulla on hyvä pyörätie, kuin myös pohjoispuolella, Puutarhakadulla.
    • Hämeenkadun itäpää suljettiin henkilöautoliikenteeltä kesällä 2014. Pohjustetaan ratikan tuloa. Kuntavaalin vuoksi avattiin muutamaksi kuukaudeksi talvella 2017. Henkilöautoilla liikkuminen kielletty Hämeenkadulla.
    • Pyöräilijät ovat saamassa painoarvoaan paremmat palvelut. Polkupyöräbaanan Hervannasta keskustaan.
    • Hämeenkadulla on erotettu polkupyöräilijöitä varten ruhtinaalliset kaistat.
 • Kaavoitusta on tehostettava; kaupunkiin haluaville uusille sekä vanhoille asukkaille voitava osoittaa tonttimaata rakentamiseen. Kaavoituksessa on huomioitava rataverkko ja radanvarsirakentaminen. Kaupungin keskustan pitää ja saa näyttää kaupungilta. Tampereen keskustaan ja muuallekin on kaavoitettava korkeita rakennuksia, jopa 30 kerrosta, tiivistämisrakentamisen yhteydessä. Myös yritysten käyttöön on varattava riittävästi kaavoitettuja tontteja. Metsämaata ja risukkoa Tampereella riittää.

 

Koska en voi luvata seitsemää hyvää ja kahdeksaa kaunista, panostan talouden tasapainoon saattamiseen kaupunkilaisten ehdoilla, että voidaan turvata toimivat perus- ja lähipalvelut. Sen voin luvata, että teen parhaani!

Motto "Vaikka laki ei edellytä kuntapäättäjältä eikä siksi aikovalta järjen käyttöä, se ei myöskään sitä estä."

Etusivulle