Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

 

Tälle sivustolle olen koonnut erilaisia tilastoja ja tietoja

 

Puolueiden kannatus ja paikkajaot kuntavaaleissa 2004-2012

Muutoksia tapahtui vuoden 2008 vaaliin verrattuna runsaasti. Kun tämän vuoden vaalitulosta verrataan vuoden 2004 vaalitulokseen, muutos on jo merkittävä.

Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos paikoissa 2008/2012 Muutos paikoissa 2004/2012
Puolue
%

Paikat

Ääniä
Äänet %
Äänet
Paikat 2008

Paikat/ muutos

%-yksikköä
Paikat 2004
Paikat/ muutos
%-yksikköä
KOK
24,8
17
25050
-2,2
-2482
18
-1
-5,6
20
-3
-15,0
SDP
23,5
16
23737
2,3
2096
15
1
6,7
18
-2
-11,1
VIHR
14,1
10
14246
-1,6
-1753
11
-1
-9,1
8
2
25,0
PS
12,8
9
12915
5,8
5839
4
5
125,0
0
9
900,0
VAS
10,2
7
10287
-2,3
-2475
8
-1
-12,5
8
-1
-12,5
KESK
4,9
3
4948
-0,9
-953
4
-1
-25,0
3
0
0
KD
3,9
2
3914
-0,9
-986
3
-1
-33,3
3
-1
-33,3
TASI
2,6
1
2625
-0,9
-998
2
-1
-50,0
6
-5
-83,3
SKP
1,6
1
1600
-0,1
-90
1
0
0,0
1
0
0
RKP
0,5
1
467
0,0
-32
1
0
0,0
0
1
100,0


Koalitioiden kannatuksen muutos

Kuntavaalit 2012 Muutos kuntavaalit 2008 Muutos paikoissa 2008/2012 Muutos paikoissa 2004/2012
Ryhmät
%

Paikat

Ääniä
Äänet %
Äänet
Paikat 2008

Paikat/ muutos

%-yksikköä
Paikat 2004
Paikat/ muutos
%-yksikköä
XL
50,7
34
51250
-6,8
-7171
39
-5
-12,8
40
-6
-15,0
"Oppositio"
48,1
33
48539
5,1
5370
28
5
17,9
27
6
22,2
Muut
1,2
0
1202
0,9
950
0
0
0,0
0
0
0,0

XL-ryhmä = KOK+VIHR+KESK+KD+RKP
"Oppositio"= SDP+VAS+PS+SKP
Muut= pienpuolueita, ryhmiä

Katsokaa ylläolevista taulukoista eri puolueiden kannatuksen muutosta vuoden 2004 vaaleista tämän syksyn vaaleihin, niin mitä näkyy? Kuka on saanut vahvimman mandaatin? Oudolta tuntuu, että kuntalaisten asioita ajava ryhmä halutaan heittää sivuun. XL-ryhmä on menettänyt kannatustaan vuodesta 2004 lukien 6 paikalla, mutta he esiintyvät kuin euroopan omistajat.

****************

 

Tampereen velkaantuminen

Hyvä lukija, katso velkaantumisastetta. On eri asia nähdä velkaantumisaste €/asukas tai €/veronmaksaja. Palkansaajat ja veronmaksajat velan kuitenkin maksavat takaisin, siis meidän lisäksi jälkeläisemme.

Vuodet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
€/asukas 937 1338 1464 1502 1675 1785 1640 1678
€/veronmaksaja 1405 2007 2196 2253 2513 2678 2520 2517

Lainaosuuskerroin veronmaksajaa kohti 1,5.

v. 2014. Velkaa pienentää Sähkölaitoksen tulouttama laina. Velka konsernilainojen kanssa huitelee n. 5600 €/asukas vuonna 2014.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2011 ja edelleen vuodelta 2012 oli alijäämäinen ja menot ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin, mutta kerskainvestointeja vain halutaan. Vuoden 2013 tilinpäätös saatiin "keinotekoisesti" lähelle o-tulosta. Velkamäärä kasvaa vuosittain. Nykyinen velan määrä ei ole mikään oikeuttamisperuste lisävelkaantumiseen, vaikka näin annetaan ymmärtää. Siitä huolimatta, että suurista kaupungeista Tampereella on 4. vähiten velkaa.

"V. 2015 talousarviossa vuosikate on 78,7 milj. euroa, mikä kaupungin investointitarpeisiin nähden on liian pieni. Taloussuunnitelmakaudella kaupungin lainamäärä nousee merkittävästi. Joudumme priorisoimaan myös investointeja ja asettamaan etusijalle sellaiset hankkeet, jotka luovat työtä, kasvua ja vetovoimaa sekä edistävät kaupungin kestävää kehitystä. Tampereen asukaskohtainen lainamäärä on suurten kaupunkien matalimmasta päästä, mutta kasvaa nopeasti, ellemme saa vuosikatetta parannettua. lainamäärän kasvua hillitään myymällä strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta, toteuttamalla palvelutuotantoon rakenteellisia muutoksia ja pitämällä toimintamenojen kasvu matalana."

 

****************

Valtion velkaantumien

Velkaantuminen jatkuu v. 2014 n. 9 miljardiaeuroa.

Hallitus päätti, että ensivuodeksi (2013) valtio ottaa lisää velkaa n. 7 miljardia euroa. Valtion velan kokonaismäärä ylittää silloin 90 miljardia. Tänä päivänä (1.9.2012) valtion velka jokaista suomalaista kohti on n. 15908,50 €. Palkansaajaa ja veronmaksajaa kohti summa on n. 23 000 €. Turha kantaa huolta vain Kreikan ja muiden etelä-euroopan maiden taloudesta, kun omassa maassa on huolia tarpeeksi, jos niihin vain haluttaisiin puuttua.

Palkansaaja, miltä tuntuu, kun sinullekin kuuluva summa jollain lailla laitetaan maksuun - sitä minäkin, ei ollenkaan hyvältä?

Jos haluat tietää osuutesi tämä hetkisestä valtion velan määrästä, klikkaa tästä.

 

****************

Vaalitulos 2008

Edellisten kuntavaalien 2008 tulokset Tampereella ja vertailu vuoden 2004 kuntavaalin tulokseen.


 

 

 

 

 

 

Etusivulle