Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008   Rantatien tunneli

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2/2008

© Ossi Aho

Tästä suoraan politiikka-, talous-, tunneli- ja katuratikkaosioon sekä etusivulle.


Rantaväylän kustannukset

Kerään tälle sivulle tietoa Vt12 parantamisen ja tunnelin rakentamisen kustannuksista ja sen vaikutuksista koskevaa tietoa.

Tunnelisivusto sisältää suunnitteluun ja päätöksen tekoon liittyvää tietoa.

Tunneli160913 jälkeen -sivusto sisältää tietoa tapahtumista tunnelista 16.9.13 tehdyn päätöksen jälkeen.

*********

 

Rantaväylän kustannukset

Tiedot perustuvat Tampereen kaupungin asiakirjoihin sekä julkisuudessa olleisiin tietoihin. Tämä on varovainen arvio, koska todellisia lukuja ei ole tuotu julki.

Vuosi Tavoitehinta 1000 €/ käytettävissä Hankkeen ulkopuoliset 1000 €

Allianssi 1000 €

Kustannukset yht. 1000 €

Vero%

Kiinteistövero%

Kiinteistövero% yhteisöille

Tampereen tilinpäätös, tulos milj. €

Työvoima n. htv/v

2010
1000
1000
Suunnitteluun
2011
1000   1000 19,00 0,85   - 12,5
Suunnitteluuun
2012  
3050 3050 19,00 1,05   - 28,4 60-70 Suunnittelussa
2013 180 300 ° 6330 1) 2) 10950 °° 17280 4) 19,00 1,05   - 2,1 140 Suunnittelussa, valmisteluissa
2014 163 020 3015 3) 42 000 5)6) 45015 19,75 1,10 0,25 - 19,3 393 Yht. 30.11.14
2015 118 005 13070 6)7) 54400 7)8) 67470 8) 19,75 1,10 0,25 - 38,4
300

2016 50535 16000 9)
16000 9)
32000 9)


2017 18535
 


Yht.
40415 126400 166815            

°)Tavoitehinta vahvistettu 2013. Tavoitehinnasta (2013) lähdetty vähentämään mm. 6,5 milj. suunnittelukustannukset ja sen jälkeen budjetoidut kustannukset.

VT12 parantamiseen (ml. tunneli) liittyvät hankkeen ulkopuoliset kustannukset. Ne ovat vyörytetty muille momenteille, mutta liittyvät oleellisesti tunnelin rakentamiseen. Mitä kustannuksia siirretään, siinä on revisiotoimistolla ja tarkastuslautakunnalla seurattavaa.

Listaan tähän kustannukset, mistä valtuusto ja kaupunginhallitus päättävät tunnelipäätöksen jälkeen.

°°) KH:n päätös 3.35 milj. euron lisäyksestä 30.9.13, 446 §. "Investointimenoja esitetään lisättäväksi nettomääräisesti 4,85 milj. euroa. Maanhankintaan esitetään 1,5 milj. euron lisäystä. Rantaväylän tunnelin rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2013 ja tunnelin rakentamisen kustannuksiksi vuoden 2013 arvioidaan 5 milj. euroa, josta kaupungin kustannus-osuus 67 prosenttia, eli 3,35 milj. euroa esitetään investointimenojen lisäykseksi. Lisäksi talousarvioon esitetään teknistä korjausta uusien kirjausohjeiden johdosta, jolla valtion rahoitusosuus 6,5 milj. euron tunnelin suunnittelukustannuksiin korjataan investointien rahoitusosuuksista investointimenon vähennykseksi. Muutoksen nettovaikutus on 0." Melkoista sanan pyörittelyä!

Valtuuston kokouksessa 16.9.2013 tuotiin julkisesti tietoon, että tunnelin hinta perinteisenä urakkahinnoitteluna tulisi maksamaan 210 milj. euroa. Tiedon peräämisessä käytiin värikästä keskustelua "isoilla kirjaimilla".

1) Maakaasuputken siirto, kustannus n. 6,5 milj. euroa, josta Allianssin osuus 20% (1,3 milj.euroa) loput kaupungille (5,2 milj. euroa).
2) Näsijärven täyttö n. 1,13 milj. euroa.
3) Naistenlahden liittymät, 3,015 milj.euroa. YLA 7.1.14.
4) Tunnelihankkeen kokonaislaskutus 31.12.2013 n. 185,30 milj.euroa. (TP 1-2/14)

5) Nettoinvestointien ennuste v. 2014 214,7 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman noin 7,6 milj. eurolla, mikä aiheutuu lähinnä Rantaväylän tunnelista. Tunnelin nettoinvestointien ennuste on 40,0 milj. euroa, joka on 6,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, aikataulun kirimisen vuoksi. Valtio on aloittanut rahoitusta koskevat venkoilut, pyytämällä valtion maksuosuuksille myöhentämistä. Niinpä niin, tästä se etenee. kaksi perseaukista yrittää auttaa toistaan, valtio ja Tampere, EI tule mitään.
6) Tunnelitaiteeseen käytetään enintään 0,5 miljoonaa euroa. Santalahden maanvaihtoon n. 2 milj.€. Santalahden Rantatien risteyssilta lisäkuluja 90 000 € sekä Rauhaniemen siltaan 200 000 €.
Nämä kaikki ovat lisäkuluja.
7) Talousarviossa 2015 on tunnelin kustannukset, 51,4 milj.€, josta esitetään 11,5 milj.€ Tampereen menoiksi silta- ym. rakenteisiin. Liikenneviraston takaisin maksuksi on esitetty kahta summaa 3,8 milj.€ ja 4,8 milj.€. Kh:n 23.6.14 hyväksymässä Allianssisopimuksen muutoksessa hyväksyttiin 5 milj.€.
8) Rantaväylän tunnelin investointien ennustetaan ylittyvän 2,4 milj. euroa. Investointien sisällä on muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Lapintien ylikulkusilta uusimiseen varattiin talousarviossa alun perin 1,3 milj. euroa. Nyt kohteen hinnaksi arvioidaan noin 2,0 milj. euroa, ylitystä 0,7 milj.euroa.
Urakkahintaa, verrattuna talousarvioon nostaa teleyhtiöiden, kaukolämmön sekä sähkökaapeleiden siirtotyöt. Monet työvaiheet täytyy tehdä yö- ja viikonlopputöinä, koska junaliikenteen katkoja ei saa muina aikoina. Niinpä, nämä kaikki olivat tiedossa jo ennen tunnelipäätöstä. TP 2015, tunnelin nettoinvestoinnit 54,4 m€, ylitystä 6,8 m€, talousarvioon sisältyi 39,9 m€ tunnelia ja 6 m€ johtosiirtoihin (tunnelista johtuviin).
9) TA 2016, tunneli 16 m€, Kaupunkiympäristön kehittäminen ja tunneli 16 m€, Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito, yht. 32 m€. Taitavasti piilotettu talousarviossa.

Tunnelin loppuhinta-arvio on 198 milj. euroa. Tarkemmin täältä. www.ossiaho.fi/tunneli130916jalkeenhtm#198m€.

 


 

Tunnelia perusteltiin mm. suurena työllistäjänä ja työttömyyden torjujana. Laitetaanpa seurantaan työllisyyden tai työttömyyden kehitys.

Tampereen työttömyysprosentti ja työttömien määrän muutokset 31.5.2013 lukien.

31.5.2013 työttömyys 14,7 %, 16 181 henkilöä
30.6.2013 työttömyys 16,1 %, 17 727 henkilöä + 1546
. Muutos edelliseen kuukauteen nähden.
31.7.2013 työttömyys 16,9 %, 18 678 henkilöä + 951
31.8.2013 työttömyys 15,7 %, 17 360 henkilöä - 1318
30.9.2013 työttömyys 15,6 %, 17 262 henkilöä- 92. Työllisyys lähtee kasvamaan myönteisen tunnelipäätöksen jälkeen! Näin vakuutettiin.
31.10.2013 työttömyys 15,7 %, 17 286 henkilöä + 24
30.11.2013 työttömyys 15,8 %, 17 481 henkilöä + 195
31.12.2013 työttömyys 17,1 %, 18 848 henkilöä+ 1367. Ei näy tunnelin työllistävää vaikutusta, vaikka sillä päätöstä perusteltiinkin.
-------------

30.1.2014 työttömyys 16,7 %, 18 641 henkilöä - 207
28.2.2014 työttömyys 16,4 %, 18 396 henkilöä - 245
31.3.2014 työttömyys 15,9 %, 17 786 henkilöä - 610. Tunnelipäätöksen jälkeen Tampereen työttömyys on kasvanut ½-vuodessa 524 henkilöllä.
30.4.2014 työttömyys 15,6 %, 17 476 henkilöä - 310
31.5.2014 työttömyys 15,7 %, 17 559 henkilöä + 83
30.6.2014 työttömyys 17,3 %, 19 419 henkilöä + 1860. Työttömiä oli 1692 enemmän kuin vuosi sitten, 30.6.2013.
31.7.2014 työttömyys 17,9 %, 19 989 henkilöä + 570. Työttömiä oli 1311 enemmän kuin vuosi sitten.
31.8.2014 työttömyys 16,6 %, 18 633 henkilöä - 1356. Työttömiä oli 1273 enemmän kuin vuosi sitten.
30.9.2014 työttömyys 16,2 %, 18 159 henkilöä - 474. Työttömiä oli 897 enemmän kuin vuosi sitten. Ei tuonut tunneli helpotusta Tampereen työttömyystilanteeseen. Työttömyys kasvanut vuodessa 897 henkilöllä, = 5,2 %. 31.10.2014 työttömyys 16,4 %, 18 318 henkilöä + 159. Työttömiä oli 1032 enemmän kuin vuosi sitten.
30.11.2014 työttömyys 16,4 %, 18 399 henkilöä + 81. Työttömiä oli 918 enemmän kuin vuosi sitten.
31.12.2014 työttömyys 18,0 %, 20 115 henkilöä + 1716. Työttömiä oli 1267
enemmän kuin vuosi sitten.
-------------

30.1.2015 työttömyys 17,8 %, 20 130 henkilöä + 15. Työttömiä oli 1487 enemmän kuin vuosi sitten.
28.2.2015 työttömyys 17,5 %, 19 827 henkilöä -303. Työttömiä oli 1431 enemmän kuin vuosi sitten.
31.3.2015 työttömyys 17,1 %, 19 388 henkilöä -439. Työttömiä oli 1602 enemmän kuin vuosi sitten. Tunnelipäätöksen jälkeen Tampereen työttömyys on kasvanut 1½-vuodessa 1602 henkilöllä.
30.4.2015 työttömyys 16,8 %, 19 032 henkilöä -86. Työttömiä oli 1826 enemmän kuin vuosi sitten.
31.5.2015 työttömyys 16,6 %, 18 835 henkilöä -197. Työttömiä oli 1276 enemmän kuin vuosi sitten.
30.6.2015 työttömyys 18,7 %, 21138 henkilöä +2303. Työttömiä oli 1719 enemmän kuin vuosi sitten ja 3411 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.7.2015 työttömyys 19,2 %, 21763 henkilöä +625
. Työttömiä oli 1774 enemmän kuin vuosi sitten ja 3085 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Puhutaan vuoden 1997 tilanteesta.
31.8.2015 työttömyys 17,7 %, 20050 henkilöä -1713
. Työttömiä oli 1891 enemmän kuin vuosi sitten ja 2788 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Edelleen ollaan vuoden 1997 tilanteessa.
30.9.2015 työttömyys 17,4 %, 19654 henkilöä -396
. Työttömiä oli 1495 enemmän kuin vuosi sitten ja 2392 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Edelleen ollaan vuoden 1997 tilanteessa. Työttömyys kasvanut vuodessa 1495 henkilöllä, = 7,6 %.
31.10.2015 työttömyys 17,3 %, 19559 henkilöä -95
. Työttömiä oli 1241 enemmän kuin vuosi sitten ja 2273 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
30.11.2015 työttömyys 17,4 %, 19652 henkilöä +93
. Työttömiä oli 1253 enemmän kuin vuosi sitten ja 2171enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.12.2015 työttömyys 18,9 %, 21356 henkilöä +
1797. Työttömiä oli 1241 enemmän kuin vuosi sitten ja 2508 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
-------------

30.1.2016 työttömyys 18,4 %, 21 017 henkilöä -339. Työttömiä oli 887 enemmän kuin vuosi sitten ja 2376 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
29.2.2016 työttömyys 18,2 %, 20 784 henkilöä -233. Työttömiä oli 957 enemmän kuin vuosi sitten ja 1673 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.3.2016 työttömyys 17,9 %, 20 426 henkilöä -358. Työttömiä oli 1038 enemmän kuin vuosi sitten ja 2640 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
30.4.2016 työttömyys 17,6 %, 20 099 henkilöä -327. Työttömiä oli 1067 enemmän kuin vuosi sitten ja 2623 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.5.2016 työttömyys 17,5 %, 20 077 henkilöä -22. Työttömiä oli 1242 enemmän kuin vuosi sitten ja 2518 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
30.6.2016 työttömyys 19,3 %, 22 093 henkilöä +2016. Työttömiä oli 955 enemmän kuin vuosi sitten ja 2674 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.7.2016 työttömyys 20,0 %, 22 863 henkilöä +770. Työttömiä oli 330 enemmän kuin vuosi sitten ja 2104 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.8.2016 työttömyys 18,3 %, 20 991 henkilöä -1872. Työttömiä oli 941 enemmän kuin vuosi sitten ja 2358 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.  
30.9.2016 työttömyys 17,8 %, 20 333 henkilöä -658. Työttömiä oli 679 enemmän kuin vuosi sitten ja 2174 enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Työttömyys lisääntynyt 2973 henkilöllä siitä, 31.8.13, kun tunneliväittely oli kiivaimmillaan. Työvoima kasvanut samassa ajassa 4074 henkilöllä.
31.10.2016 työttömyys 17,5 %, 20 072 henkilöä -261. Työttömiä oli 418 enemmän kuin vuosi sitten ja 2174 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
30.11.2016 työttömyys 17,4 %, 19894 henkilöä -178. Työttömiä oli 420 enemmän kuin vuosi sitten ja 1673 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
31.12.2016 työttömyys 18,3 %, 20995 henkilöä +1101. Työttömiä oli 361 vähemmän kuin vuosi sitten ja 880 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Työttömyystilaston seurantaa varten avattu oma sivunsa; www.ossiaho.fi/tyottomyys.htm

*********

 

 

Etusivulle