Vaalit 2017

 

 

Ossi Aho

Yhdyskuntalautakunnan jäsenenä seuraan näillä sivuilla Tampereen menoa! Kuka, mitä, miksi ja miten!

Ss Tarjanne Virroilla

Ss Tarjanne Virroilla eräänä aamuna 2008

Kuva: Ossi Aho

Tulossa Muroleen kanavan sulkuun

Ss Tarjanne saapumassa sulutukseen Muroleessa
Kuvat: Ossi Aho

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä

Nimesi

 

Sähköpostiosoitteesi

 

Kommenttisi

 

 

 

 

 

 


Jos haluat ottaa yhteyttä, tiedot alla

Ossi Aho

050 548 6700
ossi (at) ossiaho.fi
http://ossiaho.fi
https://facebook.com/Ossi Aho ja yhteiskunta  https://facebook.com/ossi.aho.9

Linkkejä:

PS, TRE vaaliohjelma 2017

Perussuomalaiset ry

 Osuutesi valtion velasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kävijälaskuri

Arvoisa lukija.

Olen kuullut, että nämä sivut ovat vanhanaikaiset. Niin ovat, mutta en aiokaan osallistua näillä nettisivukilpailuun. Haluan vain tuoda kaupungin asioista pienen osan julki, miten minä ne näen sekä toiminnastani luottamushenkilönä.

Täydennän ja päivitän sivustoa jatkuvasti. Kirjoitan tekstin asiapohjalta, ironisesti ja joskus satiiriakin käyttäen. ©

Pyydän lukijaa ottamaan tämän huomioon, että perussuomalaiset ovat sananvapauden puolesta erityistarkkailun alla, vaikka Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 12 §, antaa myös heille sananvapauden; "Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä."

Valitettavasti näyttää siltä, että joidenkin mielestä perussuomalaisten esittämä asiallinenkin kritiikki ja arvostelu ovat vihapuhetta ja kaikki perussuomalaiset arvostelijat ja erimieltä olevat ovat rasisteja? Myös tietyt mediat kunnostautuvat tällä saralla ansiokkaasti.

******************

Jatkan kirjoittamista näkemyksistäni sivuilla päivän tamperelaisesta politiikasta
yleensä www.ossiaho.fi/politiikka.htm,
tunnelista www.ossiaho.fi/tunneli.htm sekä tunnelin rakentamisen
kustannusten seurantaa www.ossiaho.fi/tunneli160913jalkeen.htm,
kaupungin taloudenpidosta www.ossiaho.fi/talous.htm,
otetaan mukaan vielä ratikkasivu, www.ossiaho.fi/pikaratikka.htm,
KansiAreenasta tulee paljon juttua, otetaan se omana sivustona www.ossiaho.fi/kansiareena.htm,
Tampereen työllisyys/työttömyys on aina ajankohtainen www.ossiaho.fi/tyottomyys.htm

Viime- ja tällä vaalikaudella on keskusteluttanut kovasti nämä suurinvestoinnit. Tunneli, kansiareena, ratikka, jätevedenpuhdistamo, jne. Tässä taulukko, josta on nähtävissä valtuutetun käyttäytyminen eri hankkeista äänestettäessä aanen_hinta.

******************

 

Siis, kuka olen?

Nimi; Ossi Johannes Aho

Kuka olen; herastuomari, laivuri (ent), yrittäjä (ent), kapteeniluutnantti evp.

Työurani, 1. elämäni; Rajavartiolaitos 1969 - 1996. Tarkemmin Suomenlahden merivartiosto ja Merivartiokoulu.

Ms Elias Lönnrotin (siipirataslaiva) operaattori ja päällikkö 2001-2006. Päällikön tuurausta 2018.

Ss Tarjanteen päällikkönä 2007-15 ja talvella eläkeläisenä ja luottamustehtävien hoitajana, ei huono.
Tarjanne valmistunut 1908.

Linkki AL:n videoon ja Tamperelaisen juttuun, joissa saan esitellä historiallista "vanhaa rouvaa" Tarjannetta.

Yhteystietoni:

Ossi Aho

33720 Tampere
050 548 6700
ossi (at) ossiaho.fi, ossi.aho (at) kantokolmio.net
http://ossiaho.fi
https://facebook.com/ossi.aho.9

 

Sotilasarvo: kapteeniluutnantti

Huomionosoitukset mm:
- vuoden 1990 Rajamies
- SL Ritarimerkki 1990
- Rajavartiolaitoksen ansioristi 1991
- SVR Ritarimerkki 1996
- Suomen Yrittäjien hopeinen ansiomerkki 2013
- Tampereen kaupungin hopeinen ansiomitali 2014
- Merivartioristi 2015

*******************

 

Nykyisiä ja päättyneitä luottamustehtäviä

Tampereen kaupunki

- yhdyskuntalautakunnan jäsen 2017-
-
varavaltuutettu 2013-2017
- ikäihmisten palvelujen lautakunta (IKILA), varajäsen 2013-2017 
- vanhusneuvosto, jäsen 2013-2017
- terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (TETOLA), varajäsen 2015-2017

Maakunnallinen
-
PSHP valtuusto, jäsen 2013-2017, Katso tarkemmin ambulanssit.

Muita luottamustehtäviä
- as. oy hallituksen puheenjohtaja, 1996-
- Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä, sihteeri 2014-
- Perussuomalaisten Tampereen valtuustoryhmä, varapuheenjohtaja 2016-2017
- Pirkanmaan Osuuskaupan edustajisto, varajäsen 2016-

Lukematon määrä päättyneitä luottamustoimia, joita ei lasketa. Luottamustehtäviä pitää olla sopivassa määrin. Jos on esittää pitkä lista luottamustehtäviä päivätöiden ohella (yleensä yli 5), on liian monessa mukana, eikä mitään tule hoidettua kunnolla!

 

Poliittinen toiminta ja henkilökohtaiset saavutukset

- Katso tarkemmin keskuspalvelukortti. Hyvin puolustettu, mutta resurssit eivät riittäneet kortin säilyttämiseen.
- Katso tarkemmin ambulanssit. PSHP:ssä ääneni ratkaisi 5 ambulanssin säilymisen maakunnassa.
- Lähes kolmen vuotta kesti vaatia, että Tampere tekee vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman. Asia nytkähti eteenpäin keväällä 2016. Kaupunginvaltuusto käsitteli ja vahvisti po. suunnitelman 12.9.16. Hyvä!

- Valitukset Hämeenlinna HaO:n ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  • Tampereen, vuoden 2016 talousarvio. Tunnelin valtion osuus, maauimala ja Infran 200000 € (kaivinkone-case), Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Ei hyväksynyt täydennyksenä esiin tuomia uusia seikkoja.. 
  • IKILA:n v. 2015 vuosisuunnitelman jälkikäteinen muokkaus ja siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyn perusteeton viivyttely,Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Sivuutti mm. tyylikkäästi tämän kohdan, että oikaisuvaatimus pitää käsitellä viivytyksettä.
  • Kansi ja areenapäätöksen salauksen perusteeton laajentaminen, esteellisyys ja kaupungin toiminta osana yksityistä bisnestä. Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen, ei asiaperusteilla, vaan sen vuoksi, että asia ei kuulunut HaO:n toimivaltaan vaan Markkinaoikeuteen. Olen tehnyt jatkovalituksen KHO:n joka antanee aikoinaan lopullisen ratkaisun, joka oli, jättää valitus tutkimatta em. perusteilla
  • Tampereen, vuoden 2016 lisätalousarvio. Varsinainen talousarviokaan ei ollut vielä lainvoimainen, kun tunnelikustannuksiin lisättiin rahaa, sekä ratikan suunnittelun lisäraha. Ontuvat perustelut. Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Kun ei löytynyt hylkäämiseen oikeaa lainkohtaa, oikeus laati sellaiset itse! Vien asian KHO:n, koska sillä on suuri periaatteellinen merkitys ja ratkaisu tulee koskemaan kaikkia Suomen kuntia. Näin se korruption vastainen taistelu etenee. Hitaasti mutta varmasti.
  • Tampereen, vuoden 2017 talousarvio. Edelleenkin tunnelin valtion osuuden kirjaaminen, maauimala, ratikan ja kansiareenan rahoitus. Näillä ei ollut lainvoimaa talousarviosta päätettäessä.

Valitettavaa, että taloudenpitoon ja toimintatapoihin kuntalaisen on haettava tulkintaa viimekädessä oikeuden kautta, koska muu vaikuttaminen näyttää olevan tuuleen huutamista. Valtakoalitio halusi, että muut ryhmät suljetaan totaalisesti asioiden valmisten ulkopuolelle ja pois yhteisöjen hallituksista, joissa kaupunki on osallisena.

*******************

 

Tärkeimmät kunnallisvaaliteemani v. 2012 olivat: Tamperelaiset ansaitsevat parempaa! Tätä ei tarvitse muuttaa. Päivitän ohjelmaa 2017 vaaliin samoilla teemoilla;

Tampereen talous kuntoon - kaikki hyötyvät.

1. Tampereen taloudenhoidon on oltava pitkäjänteistä. Kannan huolta kaupungin tulojen turvaamisesta. Tampereen tulee lähivuosina panostaa entistä enemmän kahteen tavoitteeseen,
a) tulojen kasvattamiseen; käytännössä elinkeinopolitiikan tehostamiseen ja sitä kautta omien verotulojen kasvattamiseen,
b) menokuriin ja rahan käyttöön; Tampereen vastuulla olevien palvelutuotannon tehostamiseen joko omana tuotantona tai ulkoistamalla. No niin, se tapahtui ,mistä olen jo monta vuotta varoittanut. Tampere on elänyt yli varojensa. valtuusto päätti 23.4.2018 talouden tasapainottamisohjelman. Koskee käyttömenoja. Palveluja karsitaan, tariffeja ja hintoja nostetaan. Kaupunki säästää "ryöstämällä" asukkaita. Hinnat, joissa oli varaa nostettiin lakisääteiseen tappiin!

2. Yrittäjyys rakentaa kunnan elinvoiman. Kaiken kokoisten, kaikkien alojen, myös pienten yritysten toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on parannettava. Tämä pitää sisällään myös kulttuurin ja elämyksiä tarjoamat yritykset. Tamperelaisten hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta on tärkeää, että työpaikkojen saaminen ja niiden pysyvyys Tampereella varmistetaan. Pysyvillä, pitkäaikaisilla työpaikoilla varmistetaan verotulojen saanti, joilla taas taataan kaupunkilaisille kuuluvat palvelut. Kaupungin on ostettava palveluja ja tuotteita paikallisilta yrityksiltä, myös pieniltä. Tosiasia on, että PK-yrittäjät toimintansa kautta tuovat valtaosan Tampereen työpaikoista ja verotuloista.

3. Kaikkien kaupunkilaisten on oltava yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia palvelujen saannissa, viranomaisasioissa, verotuksessa ja oikeudessa. Kaupunkilaisille on taattava pääsy yhteiskunnan tarjoamiin peruspalvelujen käyttöön henkilöstä ja asemasta riippumatta. Vanhusten -, terveyden- ja lastenhoitoon, myös ennakoivaan sekä koulutukseen eli peruspalvelujen tuottamiseen varoja ennemmin kuin liikennetunneliin. Laura, 2 v. Heissä on tulevaisuus!

4. Nuorisotyöttömyys on aikapommi. Koko nuorison pitäminen mukana yhteiskunnassa, on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Nuorille on löydettävä joko koulutuspaikka tai työpaikka. Lupaaminen ja luottaminen siihen, että eläminen avustuksien ja tukien varassa onnistuu, on harhaa.

5. Kaupungin asukkaana edellytän, että liikennejärjestelyt saadaan toimiviksi ja kaikkia asukkaita palveleviksi. On siirryttävä parantamaan liikenteen sujuvuutta eikä vain laittamaan estoja. Nykyisen rataverkon hyödyntäminen laitettava todenteolla työn alle. Kaavoituksen on vastattava myös tulevaisuuden haasteisiin, ottaen huomioon myös "radanvarsirakentamisen". Kerrostalojen korkeutta on lisättävä.

6. Tunnelihankkeen loppurahoitukseen on etsittävä toimivia ratkaisuja. Oli virhe jättää Näsinkallion liittymä pois

7. Valmiina tutkimaan ennakkoluulottomasti uusia avauksia, mutta hölmöjen suunnitelmien toteuttamiseen en lupaudu.

8. Ratikkaverkon rakentamisen aika Ei ole vielä. Vasta sitten kun Tampere on kasvanut EU:n määrittelyn mukaan kaupungiksi, eli koko on n. 350 - 500 000 ja keskustassakin n. 80 - 100000 asukasta. Kun taloustilanne sen sallii, on harkinnan paikka, ts. 2040-luvulla, mutta ei nyt. Päätös siirtymisestä kehitysvaiheeseen siirtymisestä tehtiin 16.6.14. Valtuusto päätti 7.11.16 äänestystuloksella ratikan rakentamisesta! Päätös voidaan ottaa uuteen käsittelyyn, koska päätös ei sido valtuustoa itseään. Näin on lausunut kaupunginhallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa toisen asian yhteydessä.

9. Raitiotien siirtyessä/peruuntuessa, Hämeenkadun jalkakäytävät on varattava jalankulkijoita varten. Koska polkupyörä on kulkuneuvo, polkupyöräilijällä pitää olla oikeus käyttää bussikaistaa. Jatkossa on mentävä enemmistön ehdoilla. Hämeenkadun itäpää suljettiin henkilöautoliikenteeltä kesäkuussa 2014. Kaupunginhallitus päätti, että koko Hämeenkatu suljetaan henkilöautoliikenteeltä. Hämeenkadun itäpää avataan henkilöauto liikenteelle 1.2.17 neljäksi kuukaudeksi. Anteeksiantamatonta soutamista ja huopaamista.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vaalilupaukseni äänestäjilleni; näyttää siltä, että nykyisten ja aikaisempien päättäjien jäljiltä tärkein työ on kaupungin talouden tasapainoon saattaminen. Tulevina vuosina tiedossa on palvelujen leikkauksia, hintojen ja tariffien nostoja, ts. itkua ja hammasten kiristystä.

Veroprosentissa ei ole korvamerkittyä rahaa investointeihin, peruspalveluihin, koulutukseen, jne.., ne menevät jaettavaksi yhteiseen pottiin! Valtuusto päättää jaosta.

Koska en voi luvata seitsemää hyvää ja kahdeksaa kaunista, panostan talouden tasapainoon saattamiseen kaupunkilaisten ehdoilla, että voidaan edes turvata nykyiset perus- ja lähipalvelut. Sen voin luvata, että teen parhaani! Täältä voit tulostaa vaaliohjelmani (A4, 2-puoleinen).

 

Motto "Vaikka laki ei edellytä kuntapäättäjältä eikä siksi aikovalta järjen käyttöä, se ei myöskään sitä estä."

Huom. en aio olla mukana kaikissa kyselyissä enkä osallistu "pelletemppuihin". Olen  seuraavissa vaalikoneissa; HS ja IS, Tamperelainen.

 

 

 

 

© Ossi Aho 2012 ja 2017