SS Tarjanteen ruorissa

 

 

Ossi Aho

Olen koonnut näille sivustoille tietoa Tampereen päätöksenteosta ja muusta sekoilusta!

Ss Tarjanne Virroilla

Ss Tarjanne Virroilla eräänä aamuna 2008

Kuva: Ossi Aho

Tulossa Muroleen kanavan sulkuun

Ss Tarjanne saapumassa sulutukseen Muroleessa
Kuvat: Ossi Aho

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä

Nimesi

 

Sähköpostiosoitteesi

 

Kommenttisi

 

 

 

 


Jos haluat ottaa yhteyttä, tiedot alla

Ossi Aho
050 548 6700

ossi (at) ossiaho.fi

http://ossiaho.fi

http://facebook.com/Ossi.J.Aho  

http://facebook.com/yhteiskunta.oa

        http://twitter.com/@ossi_aho

 

Linkkejä:

 Osuutesi valtion velasta

Koronavirus jyllää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kävijälaskuri

Arvoisa lukija.

Olen kuullut, että nämä sivut ovat vanhanaikaiset. Niin ovat, mutta en aiokaan osallistua näillä nettisivukilpailuun. Haluan vain tuoda kaupungin asioista pienen osan julki, miten minä ne näen sekä toiminnastani luottamushenkilönä.

Täydennän ja päivitän sivustoa jatkuvasti. Kirjoitan tekstin asiapohjalta, ironisesti ja joskus satiiriakin käyttäen. ©

Pyydän lukijaa ottamaan tämän huomioon, että perussuomalaiset ovat sananvapauden puolesta erityistarkkailun alla, vaikka Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 12 §, antaa myös heille sananvapauden; "Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä."

Valitettavasti näyttää siltä, että joidenkin mielestä #perussuomalaisten esittämä asiallinenkin kritiikki ja arvostelu ovat #vihapuhetta ja kaikki perussuomalaiset arvostelijat ja asioista erimieltä olevat ovat "rasisteja? Myös tietyt mediat kunnostautuvat tällä saralla ansiokkaasti.

******************

Jatkan kirjoittamista näkemyksistäni sivuilla päivän tamperelaisesta politiikasta
yleensä www.ossiaho.fi/politiikka.htm,
tunnelista www.ossiaho.fi/tunneli.htm sekä tunnelin rakentamisen
kustannusten seurantaa www.ossiaho.fi/tunneli160913jalkeen.htm,
kaupungin taloudenpidosta www.ossiaho.fi/talous.htm,
otetaan mukaan vielä ratikkasivu, www.ossiaho.fi/pikaratikka.htm,
KansiAreenasta tulee paljon juttua, otetaan se omana sivustona www.ossiaho.fi/kansiareena.htm,
Tampereen työllisyys/työttömyys on aina ajankohtainen www.ossiaho.fi/tyottomyys.htm

Viime- ja tällä vaalikaudella on keskusteluttanut kovasti nämä suurinvestoinnit. Tunneli, kansiareena, ratikka, jätevedenpuhdistamo, jne. Tässä taulukko, josta on nähtävissä valtuutetun käyttäytyminen eri hankkeista äänestettäessä aanen_hinta.

******************

Poliittinen toiminta ja henkilökohtaiset saavutukset

- Katso tarkemmin keskuspalvelukortti. Hyvin puolustettu, mutta resurssit eivät riittäneet kortin säilyttämiseen.
- Katso tarkemmin ambulanssit. PSHP:ssä ääneni ratkaisi 5 ambulanssin säilymisen maakunnassa.
- Lähes kolmen vuotta kesti vaatia, että Tampere tekee vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisen suunnitelman. Asia nytkähti eteenpäin keväällä 2016. Kaupunginvaltuusto käsitteli ja vahvisti po. suunnitelman 12.9.2016. Hyvä!

- Valitukset Hämeenlinna HaO:n ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

  • Tampereen, vuoden 2016 talousarvio. mm. maauimala ja Infran 200 000 € (kaivinkone-case), Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Ei hyväksynyt täydennyksenä esiin tuomia uusia seikkoja. Asia 17/0421/3.
  • IKILA:n v. 2015 vuosisuunnitelman jälkikäteinen muokkaus ja siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyn perusteeton viivyttely, Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Sivuutti mm. tyylikkäästi tämän kohdan, että oikaisuvaatimus pitää käsitellä viivytyksettä. Asia 17/0420/3,
  • Kansi ja areenapäätöksen salauksen perusteeton laajentaminen, esteellisyys ja kaupungin toiminta osana yksityistä bisnestä. Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen, ei asiaperusteilla, vaan sen vuoksi, että asia ei kuulunut HaO:n toimivaltaan vaan Markkinaoikeuteen. Olen tehnyt jatkovalituksen KHO:n joka antanee aikoinaan lopullisen ratkaisun, joka oli, jättää valitus tutkimatta em. perusteilla. Asia 16/0925/3.
  • Tampereen, vuoden 2016 lisätalousarvio. Varsinainen talousarviokaan ei ollut vielä lainvoimainen, kun tunnelikustannuksiin lisättiin rahaa, sekä ratikan suunnittelun lisäraha. Kuntalaki ei tunne lisätalousarviota. Ontuvat perustelut. Hämeenlinnan HaO hylkäsi valituksen. Kun ei löytynyt hylkäämiseen oikeaa lainkohtaa, oikeus laati sellaiset itse! Vien asian KHO:n, koska sillä on suuri periaatteellinen merkitys ja ratkaisu tulee koskemaan kaikkia Suomen kuntia. Näin se korruption vastainen taistelu etenee. Hitaasti mutta varmasti. Yllätys, tai ei ollut yllätys, KHO hylkäsi valituksen Hämeenlinnan HaO:n perusteluilla. Perustuslain 2.3 § pyyhittiin takapuolta, vaikka julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja jonka mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Ts. KHO:n mukaan ei tarvitse noudattaa lakia. Asia 18/0132/3.
  • Tampereen, vuoden 2017 talousarvio Hämeenlinnan HaO. Kysymyksessä oli alijäämäinen, eli kuntalain 110 § vastainen talousarvio. Päätös kestää ja kestää. Luulen, että odottavat yllä olevasta KHO:n päätöstä. Pari päivää ennen KHO:n lisätalousarviota koskevaa päätöstä, tuli Hämeenlinnasta hylkäävä päätös talousarvioon. Asia tuli täysin selväksi, lainsäädännöllä ei eräissä asioissa ole mitään merkitystä. Asia 18/0675/3. Jätän päätöksen Hämeenlinnan HaO:n varaan, edellä tuli selväksi KHO:n kanta (18/0132/3), joten jatkovalitus olisi rahan tuhlausta.

EU:n Komission otti tutkittavakseen 22.5.2019 tekemäni kantelun, jonka kohteena oli Suomen valtio ja hallinto-oikeuksien lainkäyttö, lain noudattamisen laiminlyönti sekä valvonnan puute. Ei anna aihetta jatkotoimenpiteille!

Valitettavaa, että viranomaisten toimintatapoihin kuntalaisen on haettava tulkintaa viimekädessä oikeuden kautta, koska muu vaikuttaminen näyttää olevan tuuleen huutamista. Valtakoalitio halusi, että muut ryhmät suljetaan totaalisesti asioiden valmisten ulkopuolelle ja pois yhteisöjen hallituksista, joissa kaupunki on osallisena.

Tavoite on saavutettu. Em päätökset, valitukset ja jatkovalitukset muodostavat erinomaisen pohjan (n. 200 sivua) tutkimukselle, miten toimivat kunta ja oikeuslaitos yhteen. On sanottu, että hallinto-oikeudet ovat kunnanhallitusten jatke. Edellä olevien tapausten perusteella voi sanoa, että se pitänee paikkansa, vaikka perustuslain 3.3 § mukaan tuomiovaltaa pitäisi käyttää riippumattomat tuomioistuimet. Nyt voi tehdä vertailua päätösten, (kunta, hallinto-oikeus) suhdetta rikos- ja muihin lakeihin, ja miten ne toteuttavat lain henkeä. Hallinto-oikeuden talousarvioon ja lisätalousarvion ottama kanta EI vähennä väärinkäytösten mahdollisuutta, päinvastoin. Korruptiolle ja rakenteelliselle korruptiolle vahvistettiin lisää kasvualustaa.

 

*******************

© Ossi Aho